Witamy w Szkole Pływania Pływak - Grupowa i Indywidualna Nauka Pływania dla Każdego!

Szkoła powstała w 2012r. w Lublinie. Nasi ludzie posiadają wieloletnie doświadczenie, wiele tytułów i kursów w zakresie nauki i instruktarzu pływania nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu i Akademię Wychowania Fizycznego oraz w zakresie ratownictwa wodnego nadanych przez WOPR, a także liczne sukcesy zawodowe.

Szkoła powstała w 2012r. w Lublinie. Nasi ludzie posiadają wieloletnie doświadczenie, wiele tytułów i kursów w zakresie nauki i instruktarzu pływania nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu i Akademię Wychowania Fizycznego oraz w zakresie ratownictwa wodnego nadanych przez WOPR, a także liczne sukcesy zawodowe. Aquafitness

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania, oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: Grzbiet, Kraul, Żabka i Delfin.

Mile widziane osoby pływające, nie pływające, początkujące jak i w zaawansowanym stopniu pływania, dzieci, niemowlęta i osoby dorosłe. Również osoby w czasie rekonwalescencji lub rehabilitacji.

Zapraszamy. MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę :)

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Bieszczadzkiego WOPR

Ratownik Medyczny w WojewĂłdzkim Pogotowiu Ratunkowym

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie

Absolwent 3 LO w Sanoku, klasa sportowa

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Aleksandra Gryt

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Wielokrotna finalistka i medalistka akademickich mistrzostw polski

Absolwent LO w Lublinie

Studentka UP Lublin

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Maciej Krawczyński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Akademii Wychowania Fizycznego

Ratownik Wodny Hrubieszowskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor na Basenie przy ul. Radości

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Paweł Pik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny medalista mistrzostw polski w sportowym ratownictwie wodnym

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Łukasz Ozga

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Absolwent UMCS w Lublinie

Marcin Bedliński

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny Lubelskiego WOPR

Ratownik / Instruktor - Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP

Ratownik / Instruktor - Aqua Lublin

Wielokrotny finalista i medalista akademickich mistrzostw polski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Cennik

300zł/os, 550zł/2os.

40 zł/os. | 50 zł/2os.

Harmonogram


Cena i Termin uzgadniane są telefonicznie

PN - ND

Terminy zgadniane są telefonicznie

Wakacyjne terminy

Codziennie godz. 11.00 15.00 17.00 i 20.00


Kontakt

Robert Oleniacz  

503-799-197
robert.oleniacz@gmail.com
Regon: 061643087
nr Konta - Idea Bank: 69 1950 0001 2006 0044 2910 0001

Regulamin

Aktualizacja 1.07.2018

Regulamin

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem i akceptuje jego warunki.

3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika.

4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować właściciela szkoły

5. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem.

6. Szkoła pływania nie zwraca opłat za kurs. W przypadku rezygnacji, w wyjątkowych sytuacjach, szkoła może zwrócić koszt tylko tych zajęć, na których uczestnik nie był obecny. (np. długotrwała choroba).

7. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

8. Kursanci mogą odrabiać każde opuszczone zajęcia w wyznaczonym przez instruktora terminie oraz Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo kontynuacji w kolejnym semestrze.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu). Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

10. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

12. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, stosując się do regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

13. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

14. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.

15. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.