SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK

Posiadamy jeszcze wolne miejsca. Cena to tylko 18 zł za zajęcia + 6 zł bilet :-) Wszystkie kategorie wiekowe i stopnie zaawansowania.

Szkoła powstała w roku 2012r. w Lublinie. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Firmę szkoleniową Lestur z Leska, czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie, zawody pływackie. Zdecydowanie stawiamy na jakoś zajęć. Nasze lekcje dla początkujących prowadzone są z wody w mało licznych grupach, co zwiększa dokładność i szybkość nauki.

Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziane zarówno dzieci, jak i dorośli, a także aktywni seniorzy. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Posiadamy mało liczne 7/8-mio osobowe grupy. (ósma osoba odrabiająca) Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy. Zapraszamy! MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę.

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Eliza Bluj

Dyplomowany trener i instruktor pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Studentka 5-go roku AWF w Krakowie

Fizjoterapeutka

Sabina Jędrysik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Wieloletnia instruktor lubelskich szkół pływania

Instruktor pływania niemowląt i małych dzieci

Aleksandra Kunik

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem "Lestur" Centrum Szkoleń w Lesku

Wieloletnia Zawodniczka pływackiego klubu sportowego w Sanoku.

Jacek Dobosz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem PWSZ Krosno

Dyplomowany trener pływania, z certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nauczyciel ZS3 w Sanoku

Łukasz Froń

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem "Lestur"

Ratownik Wodny

Ratownik Medyczny w brzozowskim Pogotowiu Ratunkowym

Rafał Dudek

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Agencji Promocji Sportu w Ełku

Nauczyciel Sp w Trepczy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Ratownik Medyczny w lubelskim Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym

Założyciel Szkoły

Cennik

90 zł (5 lekcji)

50zł/os. 70zł/2os. (35zł-os) 90zł/3os. (30zł-os)

Kontakt

503799197    

Robert Oleniacz
SZKOŁA PŁYWAK
(konto mBank)
45114020040000310279315175

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r. Informujemy również, że firma jest ubezpieczona w PZU.

Regulamin i polityka prywatności (aktualizacja 25.10.2019r.)

1. Każdy uczestnik zajęć, oraz jego opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są telefonicznie.

2. Każdy kursant który wpłacił pieniądze na wskazane konto (w przypadku osoby niepełnoletniej - opiekun) deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na warunki szkoły pływania Pływak, oraz warunki pływalni CRiS Sanok.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej w tym informacji o promocjach i ofertach szkoły) za pośrednictwem: telefonu, oraz innych form komunikacji elektronicznej - banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym - ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty na konto wg cennika, w tytule wpisując: SANOK imię i nazwisko kursanta, oraz dzień i godzinę zajęć. SZKOŁA PŁYWANIA NIE ZWRACA OPŁATY ZA NIEODBYTE ZAJĘCIA!

8.ODRABIANIE ZAJĘĆ: Kursant (lub jego prawny opiekun) MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ NIEOBECNOŚĆ. Zgłaszanie nieobecności należy przez sms lub telefonicznie przed zajęciami pod nr 503799197 do godziny 12:00 danego dnia!, nie zgłoszenie po tym terminie wiąże się z brakiem możliwości odrobienia ich. Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia (w tym semestrze z racji tego ze to krotki semestr 1 zajecia) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Właścicielem Szkoły. Zgłaszać nieobecność mają obowiązek także osoby, które odrobiły już swoje zajęcia. Zajęcia należy odrabiać pojedynczo (w przypadku rodzeństwa lub grupy istnieje możliwość znalezienia terminu, po zwolnieniu się miejsc) Lekcje mogą być odrobione jedynie w terminie wyznaczonym przez właściciela szkoły, do dwóch tygodni od opuszczonych zajęć!. Kursant zgłasza chęć odrobienia jedynie na dany tydzień, nie ma możliwości na kolejne tygodnie (ma to związek z częstymi zmianami w grupach) W przypadku nieobecności pod koniec semestru, odróbki nie przechodzą na semestr kolejny.

9. Szkoła pływania nie zwraca opłaty za kurs. W przypadku rezygnacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Przy płatności ratalnej (w przypadku rezygnacji) kursant zobowiązany jest wpłacić całość przed wyznaczonym terminem, gdyż szkoła i tak ponosi koszta za takiego kursanta.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły. W przypadku awarii i braku możliwości odrobienia zajęć pieniądze za niewykorzystane zajęcia zostaną zwrócone klientowi do dwóch tygodni od decyzji zwrotu.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych uczestników zajęć.

13. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun. *Prosimy o baczną obserwację instruktorów, co zwiększy bezpieczeństwo Państwa dzieci. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. W przypadku braku wolnych miejsc, pierwszenstwo uczestnictwa w kolejnym semestrze maja osoby dotychczas zapisane i uczeszczajace na zajecia.

15. W przypadku niezastosowania się do regulaminu, kursant może zostać usunięty z listy klientów, co uniemożli uczęszczania na zajęcia.