Witamy w Szkole Pływania Pływak - Grupowe Zajęcia w wodzie dla Każdego!

Szkoła powstała w roku 2012, w Lublinie, a od października br. zapraszamy do nowo otwartego obiektu w Sanoku. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wiele tytułów i odbytych szkoleń w zakresie instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, czy Akademię Wychowania Fizycznego.

Ponadto każdy z naszych instruktorów ukończył kurs w zakresie ratownictwa wodnego nadane przez WOPR i mogą poszczycić się licznymi sukcesami zawodowymi.

Naszym celem jest skuteczna nauka pływania oraz doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula, ,poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie (aqua fitness, pływanie niemowląt, aqua zumba, "aktywny senior", "zdrowy kręgosłup", czy "urodziny na basenie", a także przygotowania do triathlonów).

Doświadczenie nauczyło nas, że najlepiej pracuje się w małych 7-mio osobowych grupach, dlatego takie właśnie posiadamy, Zapraszamy osoby pływające, niepływające, rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem, te które chcą zdobyć wyższy stopień zaawansowania, jak i te, które chcą zyskać jedynie na formie. Mile widziane zarówno niemowlęta, dzieci, dorośli, a także aktywni seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pełna Otwartość na osoby niepełnosprawne oraz w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji

Zapraszamy. MOSiR Sanok ul. Królowej Bony 4 - Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę :)

Galeria

(zapraszamy na video - pod zakładką 'kontakt')

Aktualności


Partnerzy


Instruktorzy

Robert Oleniacz

Dyplomowany instruktor pływania, z certyfikatem Polskiej Akademii Sportu.

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Założyciel Szkoły

Sabina Jędrysik

Dyplomowana Instruktorka Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt (PSPN)

Ratowniczka bieszczadzkiego WOPR

Instruktorka pływania, pływania nimowląt, aquafitness i aktywny senior

Marcin Mochol

Dyplomowany instruktor pływania

Ratownik Wodny bieszczadzkiego WOPR

Cennik

20zł - pobyt jednorazowy, 120zł / karnet 10 zajęć

50zł/os. 60zł /2os. i 70zł/3os

Harmonogram

Stopnie Zaawansowania (5)
``Od podstaw`` - zajęcia dla dzieci i osób dorosłych, które nie uczęszczały wcześniej na zajęcia z nauki pływania ``Oswojeni z wodą I`` - dzieci i osoby dorosłe które nie boją się wskoczyć do wody, zanurzyć głowy, płyną z pomocą makaronu lub deski ``Oswojeni z wodą II`` - dzieci i osoby dorosłe które potrafią przepłynąć 25m stylem grzbietowym i strzałką na brzuchu ``Średni`` - Dzieci i osoby dorosłe oswojone z głęboką wodą, płyną stylem grzbietowym i stylem dowolnym (kraul) ``Zaawansowany`` - zajęcia o wzmożonej intensywności, pływanie co najmniej 3 stylami, podstawy stylu motylkowego.

Kategorie wiekowe (Oswajamy, Uczymy, Doskonalimy)
Niemowlaki (4go m.ca - 9go m.ca), (9go m.ca-1.5lat), (1.5-2lat), (2-3lat) Dzieci (3-4 lata) - zajęcia z rodzicami Dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) Dzieci w wieku szkolnym Młodzież i dorośli (>14lat) Seniorzy 50+

Kontakt

503799197  

SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK
robert.oleniacz@gmail.com
Regon: 061643087
nr Konta - Idea Bank: 69 1950 0001 2006 0044 2910 0001

Regulamin

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku, stosuje się od 25 maja 2018 r.

Regulamin i polityka prywatności

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia. Zapisy do Szkoły Pływania PŁYWAK przyjmowane są drogą mailową, lub telefonicznie.

2. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał się regulaminem, oraz informacją o ochronie danych osobowych, co oznacza przystanie na umowę i warunki szkoły pływania Pływak i warunki pływalni.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWAK reprezentowana przez ROBERTA OLENIACZA , NIP 687-184-6677, regon: 061643087, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe, które państwo udostępniacie przetwarzane będą w celu, otrzymywania treści marketingowych (informacji handlowych i wymiany handlowej) za pośrednictwem: banku, z którego robią Państwo przelew i aplikacji tego banku, e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b)wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, c)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. d)nie wyrażenia zgody na politykę plików „cookies” strony www.plywaksanok.pl (każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie)

6. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie jedynie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata należności wg cennika. Aby wyrazić chęć uczestnictwa w zajęciach grupowych kursant lub rodzic zobowiązany jest wpłacić bezzwrotną kaucję w wysokości 40zł która zostanie odjęta od ceny za całość kursu, w tytule wpisując imię i nazwisko kursanta, stopień zaawansowania, oraz dzień i godzinę zajęć. W przypadku zajęć w wodzie, dodatkowo rodzaj zajęć (w razie nieodbytego kursu z powodów niezależnych od obu stron kwota kaucji zostanie zwrócona na konto kursanta.)

8. O nieobecności na zajęciach należy poinformować Właściciela szkoły, Uczestnicy kursu mają możliwość odrobienia nieobecności dwóch zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Właścicielem Szkoły. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

9. Szkoła pływania nie zwraca opłaty za kurs. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba, czy niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe, lub gdy ten nie odbędzie się z przyczyn nie wynikających z winy kursanta.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych (np. awarii basenu), oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie. Odrobienie tych zajęć nastąpi w pierwszym możliwym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez właściciela szkoły.

11. Każdy uczestnik kursu musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy. Okularki nie są obowiązkowe, lecz bardzo się przydają :)

12. Instruktorzy nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek, a także regulaminu pływalni.

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

14. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć tylko w trakcie zajęć. Przed i po zajęciach za nieletnich uczestników odpowiada rodzic lub opiekun.

15. Uczestnik szkolenia powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność, za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.